SC RENTUTIL SRL anunță demararea proiectului:

 

Titlul proiectului:„INVESTITII ALE FIRMEI SC RENTUTIL SRL”

Denumirea beneficiarului: SC RENTUTIL SRL

Scopul proiectului: Extinderea capacității unei unități existente, prin dotarea unui spațiu nou cu utilajelele necesare creșterii volumului lucrărilor de construcții speciale, fără schimbarea fundamentală a procesului de execuție si creșterea competitivității economice a firmei prin asimilarea progresului tehnologic si gestionarea in mod eficient a resurselor, in contextul actual al dezvoltării durabile si in acord cu tendințele europene.

Obiectivele specifice ale proiectului:

- Achiziţia de:

        utilaje pentru lucrări speciale de construcții, panouri fotovoltaice, servicii de consultanţă şi informare şi publicitate;

- Creșterea numărului mediu de salariați cu 3 persoane dintre care o persoană ce va face parte dintr-o categorie defavorizată.

Rezultatele proiectului: achiziţia de active corporale şi servicii (utilaje pentru lucrări speciale de construcții, panouri fotovoltaice, servicii de consultanţă şi informare şi publicitate) precum şi crearea a trei locuri de muncă.

Data începerii proiectului: 19.11.2020

Perioada de implementare a proiectului: 27 de luni, respectiv între data 01.06.2019 şi data 31.08.2021.

Valoarea totală a proiectului este de 1.493.685,23 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 950.340,00 lei (valoarea nerambursabilă acordată din FEDR fiind de 807.789,01 lei, iar valoarea nerambursabilă acordată de la bugetul național fiind de 142.550,99 lei).

 

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi

www.fonduri-ue.ro, www.mfe.gov.ro, www.inforegio.ro, facebook.com/inforegio.ro

 

Investim în viitorul tău!

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională

prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriupoziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.

 

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro