SC RENTUTIL SRL anunță încheierea proiectului:

 

Titlul proiectului: „INVESTITII ALE FIRMEI SC RENTUTIL SRL”
Codul SMIS: 132304
Beneficiar: SC RENTUTIL SRL


Proiect finanțat prin Regio – Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 „Îmbunătăţirea  competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii”, Prioritatea de investiții 2.1. „Promovarea spiritului antreprenorial, în  special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin  incubatoare de afaceri”

Autoritatea de Management POR (AM POR): Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației Organism intermediar POR (OI POR): Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia (ADR Sud-Vest Oltenia)

Scopul proiectului: Extinderea capacității unei unități existente, prin dotarea unui spațiu nou cu utilajelele necesare  creșterii volumului lucrărilor de construcții speciale, fără schimbarea fundamentală a procesului de execuție si  creșterea competitivității economice a firmei prin asimilarea progresului tehnologic si gestionarea in mod eficient a  resurselor, in contextul actual al dezvoltării durabile si in acord cu tendințele europene.
Obiectivele specifice ale proiectului:

- Achiziţia de:
         - utilaje pentru lucrări speciale de construcții, panouri fotovoltaice, servicii de consultanţă şi  informare şi publicitate;
- Creșterea numărului mediu de salariați cu 3 persoane dintre care o persoană ce va face parte dintr-o  categorie defavorizată.
Rezultatele proiectului: achiziţia de active corporale şi servicii (utilaje pentru lucrări speciale de construcții, panouri  fotovoltaice, servicii de consultanţă şi informare şi publicitate) precum şi crearea a trei locuri de muncă.
Data începerii proiectului: 19.11.2020
Perioada de implementare a proiectului: 27 de luni, respectiv între data 01.06.2019 şi data 31.08.2021.

Valoarea totală a proiectului a fost de 1.493.685,23 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă a fost de 950.340,00 lei (valoarea nerambursabilă acordată din FEDR fiind de 807.789,01 lei, iar valoarea nerambursabilă acordată de la bugetul național fiind de 142.550,99 lei).

 

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi

www.fonduri-ue.ro, www.mfe.gov.ro, www.inforegio.ro, facebook.com/inforegio.ro

 

Investim în viitorul tău!

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională

prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

 

 

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriupoziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.